Fedora

Provar un kernel en desenvolupament sense depuració

PAS 1: Instal·lar els paquets necessaris

$ sudo yum-builddep -y kernel
$ sudo yum install -y fedpkg
$ sudo yum install -y numactl-devel pesign

PAS 2: Preparar l’entorn per a la construcció del paquet RPM dels binaris del kernel:

$ fedpkg co -B kernel --anonymous

PAS 3: Compilar i crear el paquet RPM dels binaris del kernel:

$ cd kernel/f22/
$ make release
$ fedpkg local

PAS 4: Instal·lar el paquet RPM dels binaris del kernel:

$ cd x86_64
$ sudo yum localinstall -y --nogpgcheck ./kernel-$version.rpm

PAS 5: Reiniciar el sistema i seleccionar el nou kernel:

PAS 6: Provar el kernel:

$ git clone https://git.fedorahosted.org/git/kernel-tests.git
$ cd kernel-tests
$ cp /boot/config-’uname -r´ ./config
$ sudo ./runtests.sh -t default

PAS 7: Pujar els resultats a https://apps.fedoraproject.org/kerneltest/

Anuncis